Xem Nhiều 12/2022 #️ Năm ‘Tý’ Và Năm ‘Canh Tý’ Dịch Sang Tiếng Anh Như Thế Nào? :: Việt Anh Song Ngữ / 2023 # Top 14 Trend | Goldenworldbeauty.com

Xem Nhiều 12/2022 # Năm ‘Tý’ Và Năm ‘Canh Tý’ Dịch Sang Tiếng Anh Như Thế Nào? :: Việt Anh Song Ngữ / 2023 # Top 14 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Năm ‘Tý’ Và Năm ‘Canh Tý’ Dịch Sang Tiếng Anh Như Thế Nào? :: Việt Anh Song Ngữ / 2023 mới nhất trên website Goldenworldbeauty.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

NĂM ‘TÝ’ VÀ NĂM ‘CANH TÝ’ DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO?

DỊCH NĂM TÝ SANG TIẾNG ANH

Dù gần như ai cũng biết lịch hoàng đạo 12 năm (12- year Vietnamese/Chinese zodiac /ˈzəʊ.di.æk/ calendar) của ta (Việt nam) và Trung quốc, được đại diện bởi 12 con vật khác nhau (represented by 12 different animals) thường được gọi là 12 con giáp (12 animal designations /ˌdezɪɡˈneɪʃ(ə)n/) nhưng họ lại ít quen thuộc với 12 con giáp ở tiếng Anh. Nay, xin giới thiệu với bạn đọc 12 con giáp bằng tiếng Việt và tiếng Anh tương đương:

12 CON GIÁP TRONG TIẾNG ANH (12 ANIMAL DESIGNATIONS /ˌdezɪɡˈneɪʃ(ə)n/)

Tí-chuột: The Rat/the Mouse Sữu-trâu: The Ox/the Buffalo Dần-hổ: The Tiger Mẹo-mèo/Thỏ (tiếng Trung): The Cat/the Rabbit (Chinese) Thìn-rồng: The Dragon Tỵ-rắn: The Snake Ngọ-ngựa: The Horse Mùi-dê: The Goat Thân-khỉ: The Monkey Dậu-gà: The Rooster/the Cock Tuất-chó: The Dog Hợi-lợn: The Pig

CÁCH HỎI VÀ TRẢ LỜI CÂU ‘BẠN CẦM TINH CON GÌ/BẠN TUỔI GÌ?’ TRONG TIẾNG ANH

1. What Animal in Vietnamese Zodiac /ˈzəʊ.di.æk/ are You? Bạn cầm tinh con gì?/bạn tuổi con gì?

2. Were you born in the year of the Rooster? Bạn cầm tinh con Gà chứ?/bạn tuổi Dậu/con Gà?

Trả lời:

1. My youngest daughter is/I was born in the year of the Rat.

2. My husband is a Dog, my oldest daughter and I are Horses and my youngest daughter is a Pig.

Từ những kiến thức nêu trên, ta có thể dễ dàng dịch ‘năm tý’ hay ‘chào mừng/đón năm tý -2020’ là ‘the Year of the Rat’ hay ‘welcome the Year of the Rat- 2020’.

DỊCH NĂM CANH TÝ SANG TIẾNG ANH

CAN CHI (SEXAGENARY CYCLE)

Một năm không chỉ là được phân loại theo 12 con giáp (isn’t just categorized by zodiac animals) mà còn theo một chu kỳ 60 năm (sexagenary cycle) phức tạp hơn nhiều: – Đó là sự kết hợp của 1 trong 10 can (heavenly stems) và 1 trong 12 chi (earthly branches)

Trong cụm từ năm ‘Canh Tý’, Canh là ‘can’ (heavenly stems), Tý là ‘chi’ (earthly branches), gọi là “can chi” (sexagenary cycle), hay còn gọi là “thiên can địa chi”, hay thập can thập nhị chi.

CAN (HEAVENLY STEMS)

10 can ở tiếng Việt là: giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỹ, canh, tân, nhâm, quý.

10 can ở tiếng Hoa là: jiǎ (甲), yǐ (乙), bǐng (丙), ding (丁), wù (戊), jǐ (己), gēng (庚), xīn (辛), rén (壬), guǐ (癸).

10 can ở tiếng Hoa có chua thêm tiếng Việt nay được dùng trong thế giới Anh ngữ là: 1. Jia (Giáp) 2. Yi (Ất) 3. Bing (Bính) 4. Ding (Đinh) 5. Wu (Mậu) 6. Ji (Kỷ) 7. Geng (Canh) 8. Xin (Tân) 9. Ren (Nhâm) 10. Gui (Qúy).

CHI ( EARTHLY BRANCHES)

12 chi ở tiếng Việt là: tí, sữu, dần, mão, thìn, tị ngọ mùi, thân, dậu, tuất, hợi.

12 chi ở tiếng Hoa là: zi (子), chǒu (丑), yín (寅), mǎo (卯), chén (辰), sì (巳), wǔ (午), wèi (未), shēn (申), yǒu (酉), xū (戌), hài (亥).

12 chi ở tiếng Hoa có chua thêm tiếng Việt nay được dùng trong thế giới Anh ngữ là: 1. Zi (Tí) 2. Chou (Sửu) 3. Yin (Dần) 4. Mao (Mão) 5. Chen (Thìn) 6. Si (Tị) 7. Wu (Ngọ) 8. Wei (Mùi) 9. Shen (Thân) 10. You (Dậu) 11. Xu (Tuất) 12. Hai (Hợi).

Từ nguồn tư liệu trên, “năm Canh Tý sẽ được dịch là ‘in the Year of Geng Zi’

Đà nẵng, 9/1/2020

Thầy Nguyễn Phước Vĩnh Cố

Nhóm Nghiên cứu ngôn ngữ, Văn Hóa và Dịch thuật

Năm ‘Tý’ Và Năm ‘Canh Tý’ Dịch Sang Tiếng Anh Như Thế Nào? :: Việt Anh Song Ngữ / 2023

DỊCH NĂM TÝ SANG TIẾNG ANH

Dù gần như ai cũng biết lịch hoàng đạo 12 năm (12- year Vietnamese/Chinese zodiac /ˈzəʊ.di.æk/ calendar) của ta (Việt nam) và Trung quốc, được đại diện bởi 12 con vật khác nhau (represented by 12 different animals) thường được gọi là 12 con giáp (12 animal designations /ˌdezɪɡˈneɪʃ(ə)n/) nhưng họ lại ít quen thuộc với 12 con giáp ở tiếng Anh. Nay, xin giới thiệu với bạn đọc 12 con giáp bằng tiếng Việt và tiếng Anh tương đương:

12 CON GIÁP TRONG TIẾNG ANH (12 ANIMAL DESIGNATIONS /ˌdezɪɡˈneɪʃ(ə)n/)

Tí-chuột: The Rat/the Mouse Sữu-trâu: The Ox/the Buffalo Dần-hổ: The Tiger Mẹo-mèo/Thỏ (tiếng Trung): The Cat/the Rabbit (Chinese) Thìn-rồng: The Dragon Tỵ-rắn: The Snake Ngọ-ngựa: The Horse Mùi-dê: The Goat Thân-khỉ: The Monkey Dậu-gà: The Rooster/the Cock Tuất-chó: The Dog Hợi-lợn: The Pig

CÁCH HỎI VÀ TRẢ LỜI CÂU ‘BẠN CẦM TINH CON GÌ/BẠN TUỔI GÌ?’ TRONG TIẾNG ANH

1. What Animal in Vietnamese Zodiac /ˈzəʊ.di.æk/ are You? Bạn cầm tinh con gì?/bạn tuổi con gì?

2. Were you born in the year of the Rooster? Bạn cầm tinh con Gà chứ?/bạn tuổi Dậu/con Gà?

1. My youngest daughter is/I was born in the year of the Rat.

2. My husband is a Dog, my oldest daughter and I are Horses and my youngest daughter is a Pig.

Từ những kiến thức nêu trên, ta có thể dễ dàng dịch ‘năm tý’ hay ‘chào mừng/đón năm tý -2020’ là ‘the Year of the Rat’ hay ‘welcome the Year of the Rat- 2020’.

CAN CHI (SEXAGENARY CYCLE)

Một năm không chỉ là được phân loại theo 12 con giáp (isn’t just categorized by zodiac animals) mà còn theo một chu kỳ 60 năm (sexagenary cycle) phức tạp hơn nhiều: – Đó là sự kết hợp của 1 trong 10 can (heavenly stems) và 1 trong 12 chi (earthly branches)

Trong cụm từ năm ‘Canh Tý’, Canh là ‘can’ (heavenly stems), Tý là ‘chi’ (earthly branches), gọi là “can chi” (sexagenary cycle), hay còn gọi là “thiên can địa chi”, hay thập can thập nhị chi.

CAN (HEAVENLY STEMS)

10 can ở tiếng Việt là: giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỹ, canh, tân, nhâm, quý.

10 can ở tiếng Hoa là: jiǎ (甲), yǐ (乙), bǐng (丙), ding (丁), wù (戊), jǐ (己), gēng (庚), xīn (辛), rén (壬), guǐ (癸).

10 can ở tiếng Hoa có chua thêm tiếng Việt nay được dùng trong thế giới Anh ngữ là: 1. Jia (Giáp) 2. Yi (Ất) 3. Bing (Bính) 4. Ding (Đinh) 5. Wu (Mậu) 6. Ji (Kỷ) 7. Geng (Canh) 8. Xin (Tân) 9. Ren (Nhâm) 10. Gui (Qúy).

CHI ( EARTHLY BRANCHES)

12 chi ở tiếng Việt là: tí, sữu, dần, mão, thìn, tị ngọ mùi, thân, dậu, tuất, hợi.

12 chi ở tiếng Hoa là: zi (子), chǒu (丑), yín (寅), mǎo (卯), chén (辰), sì (巳), wǔ (午), wèi (未), shēn (申), yǒu (酉), xū (戌), hài (亥).

12 chi ở tiếng Hoa có chua thêm tiếng Việt nay được dùng trong thế giới Anh ngữ là: 1. Zi (Tí) 2. Chou (Sửu) 3. Yin (Dần) 4. Mao (Mão) 5. Chen (Thìn) 6. Si (Tị) 7. Wu (Ngọ) 8. Wei (Mùi) 9. Shen (Thân) 10. You (Dậu) 11. Xu (Tuất) 12. Hai (Hợi).

Từ nguồn tư liệu trên, “năm Canh Tý sẽ được dịch là ‘in the Year of Geng Zi’

Đà nẵng, 9/1/2020

Thầy Nguyễn Phước Vĩnh Cố

Nhóm Nghiên cứu ngôn ngữ, Văn Hóa và Dịch thuật

Nhân Chuyện Năm Tý: Những Câu Nói Thâm Thúy Về Loài Chuột / 2023

Chuột là loài vật đặc biệt trong văn hóa dân gian Việt Nam với rất nhiều cao dao, thành ngữ, tục ngữ ý nghĩa sâu xa. Trong đó phần lớn đều mang ý gièm pha, chế diễu, phê phán… thân phận con chuột.

Dân gian có câu “Chuột chạy cùng sào,” hàm ý chỉ những người lâm vào bước đường cùng, bế tắc, không có lối thoát.

Để giễu cợt kẻ hợm đời, trưởng giả học làm sang, làm ra bộ khó tính, ca dao có câu “Chuột chê xó bếp chẳng ăn/ Chó chê nhà dột sang nằm bụi tre.”

Chê những kẻ muốn che giấu bản chất xấu xa, không tốt của mình bằng vỏ bọc ngoài giả tạo, có câu “Chuột đội vỏ trứng.”

Chỉ những kẻ táo bạo, liều lĩnh, làm những việc phiêu lưu mạo hiểm, có câu “Chuột gặm chân mèo.”

Gặp những người xưa nay vốn sống trong cảnh nghèo khó, túng thiếu, bỗng dưng gặp vận may, được cuộc sống đổi đời, sung sướng, ấm no và hạnh phúc, dân gian thường nói “Chuột sa chĩnh gạo” hay “Chuột sa bồ nếp,” “Chuột sa lọ mỡ.”

Phê phán những hạng người không biết tự lượng sức mình mà làm những việc quá khả năng, dân gian có câu “Mèo nhỏ bắt chuột to.”

Bức tranh kinh điển của dòng tranh Đông Hồ Việt Nam – Đám cưới chuột. (Ảnh tư liệu)

Ở đời có lắm chuyện rủi ro, có lúc rơi vào cảnh hết sức hiểm nguy, trường hợp này người đời thường nói “Chuột sa cũi mèo.”

Để chỉ hạng người có bộ dạng gian xảo, chỉ chờ chực làm những việc xấu xa, hại người, dân gian có câu “Mắt dơi mày chuột.”

Để chỉ những kẻ đạo đức giả, tục ngữ có câu “Mèo già khóc chuột;” hoặc để chỉ hạng người hay nói những chuyện không ăn nhập vào vấn đề, người đời thường bảo “Nói dơi nói chuột.”

Với kẻ tiểu nhân, sống cố tình che giấu những điều ám muội, đến khi nguy hiểm mới lộ ra bộ mặt hèn hạ, được người đời ví với hình ảnh “Cháy nhà ra mặt chuột.”

Để chỉ hạng người mới bắt đầu làm công việc gì thì phô trương nhưng kết cục kém cỏi, chẳng được tích sự gì, tục ngữ có câu “Đầu voi đuôi chuột.”

“Chuột bầy đào không nên lỗ” phê phán những người vô trách nhiệm với công việc chung.

Trước hành động gây ra tổn thất lớn hơn kết quả đạt được người ta thường nói “Ném chuột vỡ chum.”

Chuột thường hoạt động về đêm, vào ban ngày thì trốn chui trốn lủi. Vì vậy, câu nói “Thì thụt như chuột ngày” ý chỉ những việc làm lén lút, ám muội, thiếu đứng đắn.

Câu thành ngữ “Chuột chạy hở đuôi” chỉ việc bị bại lộ một phần bí mật.

Họ hàng nhà chuột có đến hàng chục loài, nhưng có lẽ loài chuột chù được nhắc đến nhiều nhất. Do đặc biệt hôi hám nên người đời thường ví “Hôi như chuột chù.”

Và để cười những kẻ đua đòi, đài các rởm không tự biết thân phận mình dân gian có câu “Chuột chù đeo đạc (mõ).” Ca dao cũng có câu “Chim chích mà đậu cành sồi/ Chuột chù trong cống đòi soi gương Tàu.”

Phê phán những kẻ bất tài vô tướng nhưng hay khoe khoang, khoác lác, có câu “Chuột chù lại có xạ hương.”

Người xưa còn dựng câu đối thoại vui và dí dỏm để ám chỉ những kẻ chỉ biết chê người mà không tự xét mình “Chuột chù chê khỉ rằng hôi/ Khỉ mới trả lời: cả họ mày thơm?”

Chê những kẻ ngu dốt mà lại hay tỏ ra thành thạo, lên mặt dạy đời, có câu “Chuột chù nếm dấm.”

Để chỉ hạng người chậm chạp, lù đù, không lanh lợi, người đời mai mỉa “Chuột chù phải khói.”

Triển lãm về hình tượng con giáp Tý. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Dù ghét họ hàng nhà chuột, đôi khi người lao động dưới thời phong kiến luôn bị bọn cường hào ác bá áp bức, bóc lột lại kéo chuột về phía mình để đối chọi với mèo giả nhân, giả nghĩa đại diện phe thống trị, nên mới thành bài ca dao: “Con mèo trèo lên cây cau/ Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà/ Chú chuột đi chợ đường xa/ Mua mắm, mua muối giỗ cha chú mèo.” Mèo và chuột xưa nay như nước với lửa, mèo đã cất công leo lên tận ngọn cau hẳn không phải chỉ để thăm chú chuột.

Người đời còn mượn hình ảnh chuột để nói về chuyện vụng trộm ái tình trong đêm khuya qua câu ca dao “Chuột kêu chút chít trong rương/ Anh đi cho khéo đụng giường mẹ hay.”

Như vậy, có bao nhiêu thành ngữ, tục ngữ, ca dao trong văn học dân gian Việt Nam nói về chuột thì có bấy nhiêu lời gièm pha, chế diễu, phê phán… May có được câu ca dao lãng mạn, tình tứ này vớt vát phần nào cho “thân phận” con chuột trong tâm thức vốn ghét bỏ loài chuột từ lâu đời của nhân dân ta./.

Theo chúng tôi

Mèo Anh Lông Ngắn Chăm Sóc Như Thế Nào? / 2023

Kể từ lần đầu xuất hiện ở Việt Nam vào cuối năm 2008 đến nay, giống mèo Anh lông ngắn (hay Aln) ngày càng được yêu thích và dần trở nên phổ biến ở Việt Nam. Do số lượng hạn chế nên giá của những em mèo Anh hiện vẫn đang khá cao, phổ biến từ 5 – 7 triệu / em. Việc chăm sóc giống mèo Tây vốn thích nghi với khí hậu lạnh này cũng gặp nhiều khó khăn ở Việt Nam. Bài viết này sẽ chia sẻ các kinh nghiệm, cách nuôi mèo Anh lông ngắn khoa học nhất cho các bạn.

Nên cho mèo Anh ăn gì? Thức ăn gì tốt cho mèo/

Mèo Anh không quá kén ăn nên bạn có thể cho ăn cả thức ăn sẵn đóng hộp và thức ăn tươi tự nấu.

Thức ăn sẵn thì mình chỉ tin tưởng sản phẩm của Royal Canin, cả các trại mèo Ba Tư nổi tiếng như của chị Shery hay anh Cường Dorecat (Hà Nội) cũng dùng thức ăn của Royal Canin cho những chú mèo nhập ngoại có giấy TICA và CFA của mình. Thức ăn của Royal Canin được chia làm nhiều loại, cứng mềm khô ướt,… phù hợp với từng độ tuổi của mèo. Các loại thức ăn sẵn khác không nên cho ăn, vì thường chứa nhiều chất độn và cả chất bảo quản.

Ngoài ra cũng có thể cho ăn thêm bate đóng hộp, mèo rất thích ăn bate, loại càng ít béo càng tốt, hâm nóng rồi trộn với cơm hoặc cháo, thêm ít rau quả thái nhỏ, rất nhanh gọn tiện lợi. Phô mai cũng rất tốt, mỗi bữa 1 em mèo chỉ cần 2 chiếc phô mai là đảm bảo gần đủ dinh dưỡng.

Thức ăn tươi. Chế độ ăn của mèo Anh phải giàu protein từ thịt. Mèo rất thích thịt bò, hơi sang choảnh nhưng chất vì giàu đạm ít mỡ. Cá cũng rất tốt, hầu như giống mèo nào cũng thích cá. Thịt gà cũng là thức ăn phổ biến của mèo Anh. Thịt lợn ít được cho mèo Anh ăn vì đơn giản là chúng không thích lắm, và chứa nhiều mỡ nên dễ bị đi ngoài. Chất béocũng quan trọng nhưng đã được bổ sung đủ cùng với thịt tươi tự nhiên. Rau quả và cơmcũng rất cần thiết để bổ sung vitamin, khoáng và tinh bột. Bạn nên thái nhỏ hoặc xay rau quả rồi trộn với thịt và cơm cho dễ ăn. Cơm nên cho ăn ít thôi vì dễ gây tích mỡ dẫn đến béo phì.

Chăm sóc mèo Anh như thế nào?

Mèo Anh lông ngắn đều có nguy cơ mắc béo phì cao do chúng lười, chũng cũng không thích chơi đùa nhiều nên nhiều người chủ rất ít đưa mèo ra ngoài đi chơi mà thích để chúng trong nhà và nằm lười cả ngà. Điều này sẽ giảm được công chăm sóc nhưng lại dễ khiến chúng mắc bệnh béo phì. Một chú mèo Anh mắc bệnh béo phì có thể trông rất mũm mĩm đáng yêu, tuy nhiên lại thường chỉ sống được 2/3 tuổi thọ trung bình. Bạn nên bắt chúng vận động thường xuyên, dắt chúng ra ngoài đi dạo hoặc chơi đùa với chúng để giảm bớt mỡ thừa.

Mèo Anh có nguy cơ khá cao, từ 3 – 5%, bị mắc các bệnh di truyền như cơ tim phì đại hoặc thận đa nang. Bệnh này hiện gần như không thể chữa trị tại Việt Nam hoặc có thì chi phí rất tốn kém. Ở phương Tây khi nhân giống mèo Anh, họ thường chỉ chọn các cá thể có nhiều đợi không bị mắc các bệnh di truyền nghiêm trọng để làm giống, vì thế sẽ giảm được đáng kể tỉ lệ mèo con bị mắc bệnh. Tuy nhiên ở Việt Nam thì không được như vậy, vì vậy nếu bạn mua được mèo có giấy tờ (dù rất hiếm) thì quá tốt, không thì phải xác định có nguy cơ “sống chung với lũ”.

Giống mèo Anh đều rất thích nằm trong lòng chủ, được ôm ấp và vuốt ve. Lông chúng rất dày và ấm vuốt ve chúng rất thích. Mùa đông lạnh có thể ôm luôn đi ngủ nếu bạn đang FA. Tuy nhiên cần chải lông kỹ trước khi ôm lên giường để tránh lông cọ vào chăn đệm và rụng ra đầy giường do 2 giống mèo này rụng lông rất nhiều.

Chăm sóc lông cho mèo Anh lông ngắn khá nhàn. Lông chúng ngắn nên không cần tắm hay mất nhiều công chăm sóc. Tuy nhiên lông chúng dày và rụng nhiều nên cần phải chải lông hàng tuần để loại bỏ lông rụng. Ăn đủ rau quả để bổ sung vitamin giúp giảm rụng lông. Việc tắm với mèo Aln là không cần thiết, nhiều em mèo sạch sẽ có thể nhiều năm không tắm. Tuy nhiên nếu bạn cho chúng ra ngoài chơi nhiều thì cũng nên tắm 1 năm 2 lần, và phải tập cho chúng tắm từ bé để chúng quen với nước vì mèo sợ nước. Tắm bằng các loại dầu gội cho mèo chuyên dụng cũng là cách tốt để giảm rụng lông.

Giá của một con mèo Anh lông ngắn

Các yếu tố xác định giá

1.Giới tính

Giới tính của mèo anh lông ngắn ở một số nơi bán thì cũng không ảnh hưởng tới giá của một bé mèo anh lông ngắn. Tuy nhiên, nếu bạn mua tại đa số các cửa hàng thì giá mèo cái thường sẽ đắt hơn mèo đực 500k – 1 triệu.

Tuy nhiên, những em mèo đực có tiềm năng làm giống tốt, có thể được bán với giá cao hơn nhiều so với mèo cái. Cụ thể, mèo Aln đực giống tốt có thể có giá 7 – 8 triệu với các bé vài tháng tuổi, và 10 – 12 triệu với các bé đã đến tuổi trưởng thành.

Những em mèo tròn trịa, mập mạp, lông dày hiển nhiên sẽ có giá cao hơn. Màu lông cũng ảnh hưởng nhiều tới giá của một bé Aln. Màu phổ biến nhất là màu xám xanh hoặc xám, ít hơn có màu trắng, vằn vện, vàng,… Thường các màu sáng hơn sẽ có giá cao hơn. 3. Gia phả Với những bé Aln có giấy CFA hoặc TICA, gia phả ảnh hưởng cực kỳ lớn tới giá bán. Những bé có bố mẹ thuần chủng có giá như đã nêu ở phần mèo nhập khẩu từ châu Âu bên trên.

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ nuôi làm thú cưng thì một bé mèo có độ thuần chủng tương đối cũng đã đảm bảo mọi yếu tố về ngoại hình và tính cách của một bé Anh lông ngắn. Còn nếu muốn nhân giống mèo Aln thuần chủng, bạn có thể đặt mua các bé mèo Aln nhập từ Thái Lan hoặc châu Âu với đầy đủ giấy tờ và gia phả, đảm bảo thuần chủng.Dựa theo nguồn gốc trong nước hoặc nhập khẩu,

Giá mèo Anh lông ngắn ở Việt Nam hiện được chia làm các dòng sau:

Giá mèo anh lông ngắn trong nước Mèo Anh lông ngăn nhân giống trong nước hiện có giá khoảng 4 – 7 triệu, phổ biến từ 4.5 – 6 triệu mỗi bé. Những bé mèo Aln này có độ thuần chủng tương đối cao, có các đặc điểm hoàn toàn của mèo Aln. Tuy nhiên do đã nói ở trên, do mèo Aln thuần chủng hoàn toàn cực kỳ khan hiếm ở Việt Nam cũng như trên thế giới, nên hầu hết các bé này không được tinh khiết về gen. Nhưng nếu bạn chỉ nuôi làm thú cưng thì sự tinh khiết về gen hoàn toàn không quan trọng.

Giá mèo anh lông ngắn nhập khẩu từ Thái Lan Tại Thái Lan, mèo Anh lông ngắn cũng được chia làm 2 dòng như ở Việt Nam, là dòng không có gia phả và dòng thuần chủng có gia phả. Tuy nhiên, chất lượng gen của mèo Aln tại Thái Lan được đánh giá cao hơn rất nhiều so với mèo Aln tại Việt Nam. Giá mèo Aln không giấy tại Thái Lan thường từ 8 – 12 triệu mỗi bé (giá khi giao tại Việt Nam). Các bé Aln có giấy và gia phả giá cao hơn, khoảng 15 – 20 triệu mỗi bé, rất thích hợp với các nhà mèo nuôi nhân giống.

Giá mèo anh lông ngắn nhập khẩu từ Châu Âu Giá của những bé mèo Aln nhập từ châu Âu hoặc Mỹ có giá khoảng 2000$ (khi giao tại Việt Nam). Các bé này luôn có đầy đủ giấy tờ, gia phả do hiệp hội mèo giống của nước sở tại cấp (CFA với mèo nhập từ Mỹ hoặc TICA với mèo nhập từ các nước châu Âu). Để mua các bé này khá phức tạp, vì các Cattery tại phương Tây khá khó tính trong việc chọn người nuôi. Người nuôi phải đáp ứng nhiều điều kiện chăm sóc trước khi được đón bé về.

2407 views

Bạn đang xem bài viết Năm ‘Tý’ Và Năm ‘Canh Tý’ Dịch Sang Tiếng Anh Như Thế Nào? :: Việt Anh Song Ngữ / 2023 trên website Goldenworldbeauty.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!